Detail veřejné zakázky zadavatele Město Jesenice, IČ: 00243825

Veřejná zakázka
Číslo spisuP14V00000006
Evidenční číslo VZ v IS VZUS
NázevZahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka
Typ veřejné zakázkyzjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.
Stav veřejné zakázkyUkončena realizace VZ
Uveřejnění oznámení12.9.2014 21:17:44
Termín podání nabídek29.9.2014 10:00:00
Posunutý termín podání nabídek14.10.2014 10:00:00
Termín poskytování dodatečných informací k ZD22.9.2014 17:00:00
Posunutý termín poskytování dodatečných informací k ZD26.9.2014 20:00:00
Termín otevírání obálek29.9.2014 10:10:00
Posunutý termín otevírání obálek14.10.2014 10:01:00
Předběžné oznámení
Datum odeslání oznámení k uveřejnění
Oznámení zaslané elektronicky
Zveřejnění na profilu zadavatele
Předpokládaná hodnota Kč4120000,00
Specifikace VZVeřejná zakázka na služby
Velikost VZPodlimitní
Koncesní řízení
Kontaktní osobaOlivius s. r. o.
Emailklara.kotes@olivius.cz
Telefon601553143
Uživatel profilu zadavateleJan Polák (starosta)
Zadávací dokumentace ke stažení
DokumentTyp dokumentuNahránUživatelem
Výzva k podání nabídek -Jesenice.pdfZadávací dokumentace 12.9.2014 21:07:16 Jan Polák (starosta)
P0_Zadavaci dokumentace - Jesenice - části.pdfZadávací dokumentace 12.9.2014 21:07:50 Jan Polák (starosta)
P1_Kryci list nabidky - Část A.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:08:22 Jan Polák (starosta)
P2_Kryci list nabidky - Část B.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:08:39 Jan Polák (starosta)
P3_Kryci list nabidky - Část C.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:09:03 Jan Polák (starosta)
P4_Cestné prohlášení - kvalifikace - § 63 - Část A.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:09:20 Jan Polák (starosta)
P5_Cestné prohlášení - kvalifikace - § 63 - Část B.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:09:47 Jan Polák (starosta)
P6_Cestné prohlášení - kvalifikace - § 63 - Část C.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:10:03 Jan Polák (starosta)
P7_Čestné prohlášení - dodavatel - § 68.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:10:21 Jan Polák (starosta)
P8_Návrh smlouvy o dílo - Jesenice - Část A.docxPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:10:55 Jan Polák (starosta)
P9_Návrh smlouvy o dílo - Jesenice - Část B.docxPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:11:09 Jan Polák (starosta)
P10_Návrh smlouvy o dílo - Jesenice - Část C.docxPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:11:24 Jan Polák (starosta)
MŠ Jesenice - výkaz výměr - zeleň - část A).xlsPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:11:54 Jan Polák (starosta)
MŠ Jesenice - výkaz výměr - herní prvky - část B).xlsPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:12:12 Jan Polák (starosta)
MŠ Jesenice - oplocení a přípojka - výkaz výměr - Část C).xlsPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:12:33 Jan Polák (starosta)
MŠ Jesenice - VO - výkaz výměr - Část C).xlsPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:12:50 Jan Polák (starosta)
P14_Seznam subdodavatelů.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:13:21 Jan Polák (starosta)
P16_Seznam významných služeb - § 56 - vzor - Část A.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:14:13 Jan Polák (starosta)
P17_Seznam významných dodávek - § 56 - vzor - Část B.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:14:55 Jan Polák (starosta)
P18_Seznam stavebních prací - § 56 - vzor - Část C.docPříloha zadávací dokumentace 12.9.2014 21:15:25 Jan Polák (starosta)
Přehled žádostí o dodatečné informace
Název organizace uchazečeŽádostŽádost vytvořenaOdpověďZodpovězenoUživatelem
Město Jesenice 00243825 112.pdf26.9.2014 16:59:04 112.pdf26.9.2014 16:59:16 Jan Polák (starosta)
Město Jesenice 00243825 113.pdf26.9.2014 17:01:08 113.pdf26.9.2014 17:01:20 Jan Polák (starosta)
Město Jesenice 00243825 114.pdf2.10.2014 16:58:36 114.pdf2.10.2014 16:58:48 Jan Polák (starosta)
Město Jesenice 00243825 116.pdf3.10.2014 12:15:22 116.pdf3.10.2014 12:15:35 Jan Polák (starosta)

Dokumentace zadávacího řízení
NázevTyp dokumentuSouborNahránUživatel profilu zadavatele
Oznámení o uzavření smlouvy.pdf Písemné zprávy zadavatele 103.pdf14.11.2014 15:19:42 Jan Polák (starosta)
Písemná zpráva zadavatele.pdf Písemné zprávy zadavatele 102.pdf14.11.2014 15:19:15 Jan Polák (starosta)
Rozhodnutí zadavatele.pdf Písemné zprávy zadavatele 101.pdf24.10.2014 21:36:02 Jan Polák (starosta)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v ZPR 100.pdf24.10.2014 21:33:58 Jan Polák (starosta)
Vybraný dodavatel(é)
SpolečnostAdresaSmluvní cena bez DPHSmluvní cena s DPHSmlouva s dodavatelemSmlouva nahrána
Gardenline s. r. o. 27263827 Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 961880,00 1163875,00 131.pdf14.11.2014 15:11:46
TR Antoš s. r. o. 48152587 Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 1405075,00 1700141,00 132.pdf14.11.2014 15:13:59
Gardenline s. r. o. 27263827 Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice 1233957,00 1493088,00 133.pdf14.11.2014 15:15:19
Dodatky ke smlouvě
Vybraný dodavatelDokumentUživatel profilu zadavateleNaposledy aktualizováno
TR Antoš s. r. o. (48152587) DSoD_1_TRAntos.pdfJan Polák (starosta) 15.6.2015 12:36:38
Gardenline s. r. o. (27263827) DSoD1_Gardenline_castA.pdfJan Polák (starosta) 16.6.2015 12:49:59
Gardenline s. r. o. (27263827) DSoD1_Gardenline_castC.pdfJan Polák (starosta) 16.6.2015 12:50:16
Výše celkově uhrazené ceny za plnění VZ
Vybraný dodavatelCena bez DPHCena s DPHNaposledy aktualizovánoUživatel profilu zadavatele
TR Antoš s. r. o. (48152587) 1382575,00 1672916,00 3.3.2016 13:12:18 Jan Polák (starosta)
Gardenline s. r. o. (27263827) 2210306,70 2674471,07 3.3.2016 13:14:16 Jan Polák (starosta)